Đón đoàn khảo sát của Ngân hàng Thế giới tại Trang trại Nguyên Khôi Farm

Là đơn vị tài trợ cho Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn, đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đến trang trại Nguyên Khôi Farm để trao đổi và đánh giá những kết quả mà Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh đã đạt được trong năm vừa qua với mô hình này.


Đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Trung tâm Đối mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam đến thăm trang trại Nguyên Khôi Farm tại Xuân Thuỷ, Yên Lập, Phú Thọ

Vừa qua, đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Trung tâm Đối mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC) đã đến thăm trang trại Nguyên Khôi Farm của Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh tại Yên Lập, Phú Thọ. Tại đây, đoàn khảo sát đánh giá những kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được trong suốt một năm nhận hỗ trợ 25.000 USD của Ngân hàng Thế giới.

Tháng 6/2019, Công ty CP Nguyên Khôi Xanh vinh dự trở thành một trong 16 công ty nhận tài trợ của Ngân hàng Thế Giới với những đóng góp tích cực trong các giải pháp nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Từ tài trợ của Ngân hàng Thế giới và tư vấn của VCIC, Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn của Công ty đã được truyền thông nhiều hơn tới cộng đồng làm nông nghiệp và người tiêu dùng, truyền thông điệp về mô hình nông nghiệp tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi lợn bám sát tiêu chuẩn hữu cơ và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Công ty CP Nguyên Khôi Xanh đã mở rộng thêm trang trại thứ 2 và tiếp tục áp dụng Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn trong xử lý môi trường và giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái, cũng như sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn cao cấp tới người tiêu dùng.

Tìm hiểu về Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn


Sản phẩm thịt lợn Nguyên Khôi có mặt tại các siêu thị thực phẩm cao cấp tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *