ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Lương Quyết
Đồng sáng lập - CEO

  •  Nhóm phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam.
  • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà hàng và thực phẩm.
  • 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật Hạ tầng và Kiến trúc.
  • Thành viên chính dự án “Nông nghiệp Tuần hoàn” tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới.
  • Kiến trúc sư, Đại học Xây dựng Hà Nội.

Nguyễn Phương Thảo
Đồng sáng lập - COO

LinkedIn

Cố vấn môi trường

Tiến sĩ Nguyễn Thị An Hằng
Giám đốc chương trình thạc sĩ kĩ thuật môi trường, đại học việt nhật

LinkedIn

Tiến sĩ Nguyễn Thị An Hằng là người tư vấn nhiệt tình từng bước xây dựng “Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn” của Nguyên Khôi.

Cố vấn phát triển doanh nghiệp

Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Alison Cavey
giám đốc không điều hành của cambridge cleantech

LinkedIn

25 năm kinh nghiệm trên cương vị Giám đốc không điều hành, Giám đốc Điều hành tạm thời, người hướng dẫn, huấn luyện và cố vấn cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển và các tổ chức công cộng của 30 cơ quan trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

CAMERON JOHNS
giám đốc điều hành Impact innovation group pty ltd

LinkedIn

Trong vòng 18 tháng, Nguyên Khội đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn từ ông Cameron Johns, dưới sự hỗ trợ của chương trình Đối tác Thương mại Khoa học, nằm trong khuôn khổ Aus4Innovation do AusAid và Innovation Exchange cấp phép.