Đội ngũ điều hành

Nguyễn Lương Quyết
Đồng sáng lập - CEO

  •  Nhóm phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam
  • 7 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà hàng và thực phẩm.
  • 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật Hạ tầng và Kiến trúc
  • Thành viên chính dự án “Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn” tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới.
  • Kiến trúc sư, Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Phương Thảo
Đồng sáng lập - COO

LinkedIn

Cố vấn môi trường

Nguyen Thi An Hang (Dr.)
DIRECTOR OF THE MASTER'S PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING OF VIETNAM AND JAPAN UNIVERSITY

LinkedIn

Dr. Nguyen (Hang) has been the enthusiastic consultant in our very steps of building the “Circular Organic Agriculture Model”.Cố vấn phát triển doanh nghiệp

Alison Cavey (Msc.)
Non Excutive Director of Cambridge Cleantech

LinkedIn

25 years in Non Executive Director, Interim MD, mentor, coach and consultant to new ventures, growth-phase businesses and public sectors in 30 regional, national and international agencies.

CAMERON JOHNS
General Manager of Impact Innovation Group Pty Ltd

LinkedIn

During 18 months, Nguyen Khoi Farm received support, advice and guidance from Mr. Cameron Johns, under the support of  Science Commercialisation Partnerships scheme under Aus4Innovation granted by AusAid and Innovation Exchange.