CỘNG ĐỒNG CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Ngay từ khi thai nghén và sau đó là phát triển thành công Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn, Nguyên Khôi Farm luôn đặt ra mục tiêu là phát triển mô hình trở thành mô hình kiểu mẫu để nhân rộng, phát triển cộng đồng nuôi trồng bền vững và hướng tới nền nông nghiệp xanh đồng bộ, cùng quay về với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, góp phần tăng cường cân bằng hệ sinh thái.

CỘNG ĐỒNG TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Các sản phẩm thịt lợn, trà hoa của Nguyên Khôi Farm được ra đời tư Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao theo định hướng hữu cơ, hương vị thơm ngon và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hữu cơ của cộng đồng.


Sản xuất sản phẩm thịt lợn, trà hoa định hướng hữu cơ nhờ áp dụng tiến bộ từ Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn là bước đầu trong mục tiêu tạo nên một cộng đồng tiêu dùng bền vững. Chúng tôi mong muốn rằng, cộng đồng người tiêu dùng sẽ bắt đầu quan tâm và thực hình tiêu dùng bền vững từ việc sử dụng các sản phẩm đến từ những mô hình sản xuất bền vững, lan tỏa ý thức tiêu dùng bền vững và cùng kết nối để tạo nên một xã hội phát triển bền vững trong tương lai.