Dự án Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn

Nhận tài trợ 

Đại diện Nguyên Khôi Farm nhận tài trợ 25.000 USD từ Ngân hàng Thế giới để phát triển dự án “Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn”

Gặp gỡ Phó Chủ tịch cao cấp, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới

Góp mặt trong các doanh nghiệp đón tiếp Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đại diện Nguyên Khôi Farm đã có cơ hội được chia sẻ về hoạt động phát triển “Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn”

Triển khai dự án

Dự án “CAM – Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn” được triển khai tại Trang trại Nguyên Khôi Farm tại Yên Lập – Phú Thọ

Khảo sát, nghiệm thu dự án

Đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Trung tâm Đối mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam đến thăm trang trại Nguyên Khôi Farm tại Xuân Thuỷ, Yên Lập, Phú Thọ

Thông tin chi tiết dự án