Chúng tôi là ai

Nguyên Khôi Xanh là công ty sản xuất và phân phối trực tiếp thực phẩm tươi, chất lượng cao từ mô hình nông nghiệp và tiêu dùng bền vững “Từ trang trại tới bàn ăn”.

Xem chi tiết

Những con số biết nói

Mô hình

Nông nghiệp Tuần hoàn
Đầu tiên
tại Việt Nam
tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới

HAI ƯU TIÊN CỐT LÕI

Hệ sinh thái bền vững &
Sức khỏe con người

BA GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng nông nghiệp bền vững
và Ứng phó biến đổi khí hậu

Sứ mệnh

Phát triển và thúc đẩy lối sống lành mạnh trong tiêu dùng, tôn trọng sự hoà hợp của thiên nhiên thông qua phát triển cộng đồng chăn nuôi và tiêu dùng bền vững.

Tầm nhìn

Sáng tạo và phát kiến những giá trị và giải pháp thiết thực để tạo ra những sản phẩm lành mạnh.

Cam kết

  • Chất lượng là giá trị cốt lõi
  • Tôn trọng và bảo tồn Giá trị tự nhiên
  • Mô hình kinh doanh mang lại lợi ích cho cộng đồng
  • Phúc lợi động vật

Chúng tôi làm gì

Sản xuất nông nghiệp

Phân phối thực phẩm

Chuyển giao công nghệ