Tiên phong
trong Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn

Chúng tôi tiên phong tại Việt Nam hướng đến chăn nuôi lợn theo định hướng phát triển bền vững và bám sát tiêu chuẩn hữu cơ dựa trên phát kiến Mô hình Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn (COAM).

COAM là mô hình tiên phong cho xu thế kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, là giải pháp phát triển một hệ sinh thái bền vững trong chăn nuôi, từ đó, giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát triển
hệ sinh thái và sức khoẻ con người

Tại Nguyên Khôi Farm, có hai điều mà chúng tôi luôn tuân thủ.

Một là tôn trọng tập tính tự nhiên bằng việc xây dựng môi trường sống được cung cấp đủ nắng, gió, không khí trong lành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để vật nuôi luôn được vận động khỏe mạnh hàng ngày.

Hai là áp dụng phương pháp khoa học trong xây dựng chuồng trại, kiểm soát chất lượng môi trường sống và tình trạng sức khỏe của vật nuôi.

Hai điều này luôn song hành trong hoạt động chăn nuôi hàng ngày tại trang trại để phát triển hệ sinh thái và sức khoẻ con người bền vững.

PHỤNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gần 10 năm về trước, thế giới đã bắt đầu nói về một mô hình kinh tế mới – “Nền kinh tế tuần hoàn”. Đó chính là nền kinh tế mà ở đó mọi sản phẩm không trở thành chất thải hay giảm giá trị, ngược lại, chúng được sử dụng để trở thành nguyên liệu đầu vào cho một quy trình khác và với giá trị sử dụng còn nguyên vẹn. Kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế phụng sự cho sự phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, khi khái niệm “Kinh tế tuần hoàn” còn sơ khai, Nguyên Khôi Farm đã tiếp cận giá trị cấp tiến ấy, vận dụng và sáng tạo nó để hướng tới giải pháp xây dựng nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam bằng mô hình “Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn”.

Với những giá trị thiết thực, Mô hình Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn đã được ghi nhận, tài trợ và trao thưởng bởi các tổ chức quốc tế và trong nước uy tín về hoạt động phát triển nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nguyên Khôi Farm

các mục tiêu
 phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Với phát kiến Mô hình Nông nghiệp Hữu cơ Tuần hoàn, Nguyên Khôi Farm hướng đến theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững chung của cộng đồng trên toàn thế giới.