Tiên phong
trong Nông nghiệp Tuần hoàn

Chúng tôi tiên phong tại Việt Nam hướng đến chăn nuôi lợn theo định hướng phát triển bền vững và bám sát tiêu chuẩn hữu cơ dựa trên phát kiến Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn (Circular Agriculture Model – CAM).

CAM là mô hình tiên phong cho xu thế kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, là giải pháp phát triển một hệ sinh thái bền vững trong chăn nuôi, từ đó, giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát triển
hệ sinh thái và sức khoẻ con người

Tại Nguyên Khôi Farm, có hai điều mà chúng tôi luôn tuân thủ.

Một là tôn trọng tập tính tự nhiên bằng việc đảm bảo vật nuôi được sống trong môi trường với chuồng trại rộng rãi thoả mái được cung cấp đủ nắng, gió, không khí trong lành, bố trí khu vực ngủ nghỉ hợp lý, nguồn thức ăn cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng, và tạo điều kiện thuận lợi nhất để vật nuôi luôn được vận động khỏe mạnh hàng ngày.

Hai là áp dụng phương pháp khoa học trong xây dựng chuồng trại, kiểm soát chất lượng môi trường sống và tình trạng sức khỏe của vật nuôi.

Với sự tham vấn của các chuyên gia đến từ Tổ chức Humane Society International, một tổ chức phi chính phủ hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy phúc lợi động vật, Nguyên Khôi đã và đang bắt đầu tiến hành chuyển đổi hệ thống nuôi lợn nái bằng chuồng củi sang mô hình chăn nuôi tuân thủ các tiêu chuẩn phúc lợi động vật quốc tế, nuôi heo nái theo nhóm. Hệ thống chăn nuôi này đảm bảo cung cấp không gian sống cho heo nái mà chúng thể  tự do đi lại và tăng tính tương tác loài. Quá trình chuyển đổi sẽ hoàn thiện năm 2025.

Hai điều này luôn song hành trong hoạt động chăn nuôi hàng ngày tại trang trại để phát triển hệ sinh thái, phúc lợi động vật và sức khoẻ con người bền vững.

PHỤNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Gần 10 năm về trước, thế giới đã bắt đầu nói về một mô hình kinh tế mới – “Nền kinh tế tuần hoàn”. Đó chính là nền kinh tế mà ở đó mọi sản phẩm không trở thành chất thải hay giảm giá trị, ngược lại, chúng được sử dụng để trở thành nguyên liệu đầu vào cho một quy trình khác và với giá trị sử dụng còn nguyên vẹn. Kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế phụng sự cho sự phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, khi khái niệm “Kinh tế tuần hoàn” còn sơ khai, Nguyên Khôi đã tiếp cận giá trị cấp tiến ấy, vận dụng và sáng tạo để hướng tới giải pháp xây dựng nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam bằng mô hình “Nông nghiệp Tuần hoàn”.

Với những giá trị thiết thực, Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn đã được ghi nhận, tài trợ và trao thưởng bởi các tổ chức quốc tế và trong nước uy tín về hoạt động phát triển nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nguyên Khôi Farm

các mục tiêu
 phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Với phát kiến Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn, Nguyên Khôi Farm hướng đến theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững chung của cộng đồng trên toàn thế giới.