Định hướng hữu cơ

  • Không thuốc kháng sinh
  • Không chất bảo quản
  • Không chất tạo nạc
  • Không các chất cấm khác

Xử lý và chế biến khép kín

  • Công nghệ thịt mát châu Âu
  • Chuỗi cung cấp khép kín từ trang trại tới bàn ăn

Bao bì và bảo quản thân thiện với môi trường

  • Bao bì tái sử dụng
  • Bao bì sinh học phân huỷ hoàn toàn từ bột ngô và giấy
  • Giảm thiểu tối đa sử dụng nhựa

Tất cả