Xử lý và chế biến khép kín

  • Công nghệ thịt mát châu Âu
  • Chuỗi cung cấp khép kín từ trang trại tới bàn ăn

5 KHÔNG

  • Không sử dụng thuốc kháng sinh
  • Không dùng chất bảo quản
  • Không hóc môn tăng trưởng
  • Không chất tạo nạc
  • Không các chất cấm khác

Bao bì và bảo quản TIÊU CHUẨN

  • Nhiệt độ bảo quản 0 - 4 °C 
  • Thùng carton 5 lớp giữ nhiệt lâu