Làm việc với chuyên gia Úc về thương mại hoá sản phẩm

Đại diện CTCP Nguyên Khôi Xanh tham gia chuỗi tư vấn từ Chương trình đổi mới sáng tạo Aus4Innovation với sản phẩm là Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn, với chuyên gia thương mại hóa Cameron Johns.

Vào tháng 8/2019, “Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn” của Nguyên Khôi Farm là 1 trong 7 kết quả khoa học sáng tạo được nhận hỗ trợ Hợp Tác Thương Mại Hóa Khoa Học, là một hợp phần của Aus4Innovation, do Chính phủ Úc tài trợ thông qua hợp tác giữa CSIRO và NATEC, VCIC.

Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn thương mại hóa các sản phẩm KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm tại Việt Nam. Mục tiêu cuối chương trình là góp phần ’’tăng cường hệ thống đổi mới, hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)”.

Trong 18 tháng, Nguyên Khôi Farm sẽ nhận được hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu của Úc và Việt Nam để mở ra các quan hệ đối tác thương mại khoa học phù hợp và tiếp cận thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *