Trở thành Én Xanh tiên phong trong Nông nghiệp Bền vững

Ngày 25/10, Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh là một trong ba doanh nghiệp được vinh danh giải thưởng “Én Xanh Tiên phong Nông nghiệp Bền vững” tại Gala Én Xanh 2019 do VCCI, VUSTA, UNDP và CSIP trao tặng vào ngày 25/10/2019, với sáng kiến “Áp dụng công nghệ trong mô hình kinh tế tuần hoàn, không rác thải cho chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa ở các tỉnh phía Bắc.”

Én Xanh là chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

Thêm một lần nữa, Mô hình Nông nghiệp Tuần hoàn do Nguyên Khôi Farm phát triển và áp dụng được vinh danh vì những góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam Hiệu quả – Nhân văn – Bền vững thông qua giải quyết thách thức: Biến đổi khí hậu, Nông sản an toàn cho sức khỏe con người, Nông nghiệp công bằng, Năng suất lao động, tăng cường mô hình hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp, Ứng dụng công nghệ, Giảm và xử lý rác thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *